เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอเมืองฮาย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ใกล้ชายแดนเมียนมาและลาว พบเด็กชายอายุ 3 ปี ติดเชื้อกาฬโรคหลังจากมีอาการป่วย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเด็กชายคนนี้ติดเชื้อได้อย่างไร แต่กล่าวว่าเริ่มมีการระบาดของโรคนี้ในพื้นที่ เมื่อพบว่ามีหนู 3 ตัวตายอย่างไร้สาเหตุในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองฮาย

การติดเชื้อล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 2 คนในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อเดือน ส.ค. ไม่ใช่แค่นั้นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ระดับเขตปกครองตนเองสิบสอบปันนา ก็รีบเดินทางเข้าไปในเมืองฮายทันที เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหาที่มา และกักตัวผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับเด็กชายคนดังกล่าว เรื่อยไปถึงคัดกรองผู้ที่มีไข้