ค้นพบวิธีที่จะทำให้ยาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการดื้อยาต้านจุลชีพต่อ superbugs มีการพัฒนาและเป็นหนึ่งใน 10 ภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลกที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ งานวิจัยใหม่นี้จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ

โดยที่แพทย์ไม่ต้องหันไปใช้กลยุทธ์ที่เสี่ยงในการให้ยาในปริมาณที่สูงขึ้นแก่ผู้ป่วยหรืออาศัยการค้นพบยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ ในระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรีย ร่างกายจะใช้โมเลกุลที่เรียกว่าคีโมแอตแทรคแทนท์เพื่อคัดเลือกนิวโทรฟิลไปยังบริเวณที่ติดเชื้อ นิวโทรฟิลเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีความสามารถในการห่อหุ้มและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ซึ่งมีความสำคัญต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน นักวิจัยได้แนบยาเคมีบำบัดกับยาปฏิชีวนะ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเพิ่มการคัดเลือกเซลล์ภูมิคุ้มกันและปรับปรุงความสามารถในการฆ่าของพวกมัน