จีนเริ่มสร้าง ‘เรือเลี้ยงปลาอัจฉริยะ’ 1 แสนตัน ดันอุตสาหกรรมประมงสำนักข่าวซินหัว รายงานจากเมืองชิงเต่า ถึงการก่อสร้างเรือเลี้ยงปลาอัจฉริยะที่มีระวางน้ำหนัก 1 แสนตัน ลำแรกของโลกได้เริ่มขึ้นแล้วในเมืองชิงเต่า ทางตะวันออกของจีน

ต่ง เสากวาง รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทชิงเต่า คอนซอน เดเวลอปเมนต์ กรุ๊ป (Qingdao Conson Development Group) ผู้ลงทุนในโครงการดังกล่าว ระบุว่าเรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลำนี้ซึ่งมีชื่อว่าคอนซอน นัมเบอร์วัน (Conson No.1) มีความกว้าง 45 เมตร ยาว 249.9 เมตร และคาดว่าจะสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม 2022

ต่ง กล่าวว่า ด้วยน้ำหนักบรรทุก (Displacement) ที่ 1.3 แสนตัน และความเร็วออกแบบที่ 10 นอต เรือลำนี้สามารถหลีกเลี่ยงพายุไต้ฝุ่น ตลอดจนสภาพอากาศรุนแรง และภัยพิบัติระดับสีแดง และสีอื่นๆ ได้ และยังสามารถทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในน่านน้ำสากล

ต่งเสริมว่า เรือลำดังกล่าวมีระบบเปลี่ยนน้ำ และอุปกรณ์สูบน้ำลึกติดตั้งไว้ ซึ่งสามารถช่วยให้ปลาที่เลี้ยงเจริญเติบโตและช่วยปรับปรุงคุณภาพการเพาะเลี้ยง

หวัง เสี่ยวหู่ หัวหน้าสถาบันวิทยาศาตร์การประมงจีน (CAFS) กล่าวว่า คณะนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ผลักดันแนวคิดเรือเพาะเลี้ยงปลาตั้งแต่ราวทศวรรษ 1980 เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรประมงขาดแคลน และสิ่งแวดล้อมด้านการขยายพันธุ์ที่เสื่อมโทรมลง

ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เริ่มทำการวิจัยโครงการก่อสร้างเรือสำราญเพาะเลี้ยงปลาระวางน้ำหนัก 1 แสนตันกับบริษัทต่อเรือขนาดใหญ่ และสถาบันวิจัยหลายแห่ง

บริษัทฯ กล่าวว่า จะร่วมมือกับหุ้นส่วนหลายรายเพื่อสร้างเรือแบบนี้ 50 ลำ โดยจะมีระวางน้ำหนักรวมกันมากกว่า 5 ล้านตัน เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลลึกซึ่งมีผลผลิตปลาที่มีมูลค่าสูงต่อปีมากกว่า 2 แสนตัน อันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1.1 หมื่นล้านหยวน (ราว 5 หมื่นล้านบาท