หลายคนสงสัย ! ถุงใส่อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง ใช้ซ้ำได้หรือไม่ ? การให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพราะการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย อาจจะเกิดอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดได้เช่น ผู้ป่วยอาจจะมีการสำลักอาหาร ผู้ดูแลจะต้องรีบแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด หากปล่อยไว้นาน อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้

นอกจากนี้ในเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย จะต้องมีการเตรียมให้ครบก่อนการให้อาหาร รวมไปถึงความสะอาดของอุปกรณ์ด้วย เครื่องมือหรืออุปกรณ์จะต้องนำไปลวกด้วยน้ำร้อนและต้องเช็ดให้แห้ง หากภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเกิดเปียก อาจจะทำให้อาหารเกิดบูดได้ เพราะ อาหารปั่นผสม โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ได้นานที่สุดแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น และยิ่งจะต้องให้อาหารผู้ป่วยโดยการแบ่งตามสัดส่วนแล้ว อาหารที่เหลือไว้ให้ในครั้งต่อไป อาจจะเน่าเสียได้ เนื่องจากมีภาชนะที่ไม่สะอาดหรือไม่แห้งนั่นเอง นอกจากนี้ภาชนะหรือเครื่องมือที่ไม่สะอาด อาจจะนำไปสู่อาการท้องเสีย หรืออาเจียนของผู้ป่วยได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ดูแลควรจะใส่ใจให้มาก ควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยไม่เกิดข้อผิดพลาด เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดแล้ว อาจจแก้ไขได้ยากและเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน

หลายคนที่มีผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง และต้องไปดูแลหรือพักฟื้นที่บ้าน อาจจะเคยประสบปัญหาในเรื่องของเครื่องมือที่ไม่พร้อม เช่น ถุงใสาอาหารของผู้ป่วยเกิดหมดหรือไม่มี อาจจะใช้วิธีการนำถุงอาหารที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหลายคนเกิดความสงสัยว่า ถุงอาหารของผู้ป่วยนั้น สามารถนำกลับมาใช้ได้หรือไม่ ตอบเลยว่า ใช้ซ้ำได้ แต่ผู้ดูแลผู้ป่วยควรทำความสะอาดให้ดี ถุงอาหารบางชนิดอาจจะใช้ได้สูงสุดถึง 7 วันเลยทีเดียว หรือถุงบางชนิดควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพราะถูกออกแบบมาให้ใมช้เพียงครั้งเดียว แต่ถุงอาหารสำหรับผู้ป่วยนั้น สามารถใช้ถุงอย่างอื่นทดแทนได้ แต่ถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นั้น ผู้ดูแลต้องรู้ถึงวิธีการล้างทำความสะอาดถุง เพราะถุงอาหารที่เคยผ่านการบรรจุอาหารมาแล้วนั้น จะมีคราบอาหารหลงเหลืออยู่ ดังนั้นเมื่อใช้ถุงอาหารเสร็จแล้ว จะต้องล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารเช่น อาการท้องเสีย เป็นต้น

สำหรับวิธีการล้างถุงให้อาหารทางสายยางนั้น ขึ้นแรก ต้องทำการเปิดจุกออกที่ส่วนหัวและท้ายของถุงให้อาหาร แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดโดยล้างบริเวณจุกส่วนท้ายก่อนแล้วปิดให้สนิท จากนั้นนำน้ำสะอาดเข้าไปในถุงใส่อาหาร ผ่านทางจุกส่วนหัวแล้วปิดจุก จากนั้นเขย่าถุงให้ทั่ว เพื่อชำระล้างคราบอาหารที่อยู่ภายในถุงใส่อาหาร แล้วเปิดจุกส่วนท้ายเพื่อเทน้ำในถุงอาหารออก และทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำน้ำร้อนมาลวกถุงใส่อาหาร โดยารใช้เหยือกใส่น้ำร้อน แล้วกรอกลงไปในถุงใส่อาหาร แล้วเทน้ำร้อนออกจากถุง ต่อมาเปิดจุกทั้งสองส่วนออก และนำจุกที่อยู่ส่วนหัว ให้อยู่ด้านล่างแล้วนำไปตาก หรืออาจะใช้วิธีปิดจุกทั้งสองข้างแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นใต้ช่องแช่แข็ง โดยในตู้เย็นนั้นจะต้องไม่สกปรก จะต้องทำความสะอาดตู้เย็นเสียก่อน ก่อนนจะนำถุงอาหารเข้าไปแช่ เพื่อที่จะไม่ให้มีสารตกค้างหรือคราบสกปรกติดอยู่ที่ถุงใส่อาหาร ต่อมาหากต้องการนำถุงอาหารที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาใช้ ต้องทำการลวกน้ำร้อนอีกครั้งก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยการกรอกน้ำร้อนลงไปในถุงใส่อาหาร แล้วเขย่า เทน้ำร้อนออกมาให้หมด หากมีน้ำขังอยู่ภายในทุกอาหารต้องรีดน้ำออก และการนำน้ำออกจากถุงใส่อาหาร ควรเปิดจุกส่วนหัวแล้วเทน้ำออก เพราะจุกส่วนท้าย เราจะใช้ต่อสายยางเพื่อให้อาหารแก่ผู้ป่วย จากนั้นก็ใส่อาหารปั่นผสมที่เตรียมไว้ บรรจุลงในถุงใส่อาหารตามปริมาณที่นักโภชนาการได้กำหนดสัดส่วนไว้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และปิดจุกส่วนหัวแล้วนำไปให้ผู้ป่วย เห็นไหมว่าความสะอาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ดูแลจะต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาด ทำตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารอย่างปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน